S ohledem na tragické události z 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě UK se Univerzita Karlova rozhodla z pietních důvodů svůj

reprezentační ples přesunout na nový termín


Reprezentační ples Univerzity Karlovy v novém termínu proběhne

v pátek 17. 1. 2025. 


Program plesu zůstane i v novém termínu z velké části zachován.


Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín bez nutnosti výměny. Rovněž zůstává i cena, za kterou jste vstupenky zakoupili, a to i v případě eventuálního budoucího růstu ceny vstupenek. 
Pokud nemáte o nový termín zájem, vracení vstupného je možné nejpozději do 31.8. 2024. 

Vstupenky zakoupené na prodejním místě je možné vrátit v místě zakoupení.

V případě, že jste vstupenky zakoupili online na www.ticketmaster.cz, zašlete prosím požadavek na vrácení finančních prostředků nejpozději do 31. 8. 2024 přes TENTO FORMULÁŘ . Poté budou vaše vstupenky zrušeny a finanční prostředky vráceny zpět na účet, ze kterého byly uhrazeny a to nejpozději do 14 dnů. 
Děkujeme za pochopení.