• Benefiční akce

Benefiční akce

Součástí Reprezentačního plesu UK bude opět benefiční akce na podporu talentovaných středoškolských studentů.


Reprezentační ples UK nebude jen o zábavě. Jeho nedílnou součástí bude i benefiční akce na podporu nadaných studentek a studentů.


Během večera budete mít možnost pomocí QR kódu zaslat libovolnou částku na transparentní účet, která bude celá následně použita pro vybrané studující ze středních škol a podpoří je tak v dalším vzdělávání.


V průběhu večera proběhne i dražba prémiových cen, jejíž výtěžek rovněž poputuje na zmíněné dobročinné účely.


➤ Slosování o originální ceny


Všichni, kteří v průběhu celého trvání sbírky až do ukončení plesu přispějí částkou

1 000 Kč a vyšší, budou automaticky zařazeni do slosování o originální ceny:


  • Privátní komentovaná prohlídka embryologického muzea na LFP UK (pro max. 10 osob)


  • Balíček 5 knih univerzitního vydavatelství Karolinum dle vlastního výběru


  • Balíček 5 dárkových setů univerzitního piva Slušné číslo (nealko) a speciálu Pěkné číslo, které ideově vznikly na Matfyzu ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským


➤ Aukce výjimečných zážitků


Během večera se uskuteční i aukce výjimečných zážitků. Dražit se budou tyto ceny:


  • Noc v Karolinu – přespání pro dvě osoby (možnost dětské přistýlky), příp. apartmánu se snídaní v historickém hotelu Opitzův dům v areálu historických budov UK na Ovocném trhu v Praze 1, vč. privátní prohlídky historických prostor Karolina s nahlédnutím do trezoru s insigniemi (potěžkání vybraných žezel a medailí)


  • Privátní varhanní mini koncert v prostorách Velké auly Karolina s přípitkem (pro max. 30 osob)


  • Privátní komentovaná prohlídka rotundy sv. Václava – unikátní evropské památky na Malostranském náměstí v Praze (pro max. 10 osob)


  • Prohlídka Archivu Univerzity Karlovy, který uchovává vzácné archiválie vzniklé z činnosti Univerzity Karlovy (pro max. 10 osob)
Poslední změna: 11. leden 2024 14:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: